Úvodní stránka

Royal Rangers v ČR z.s. je zapsaným spolkem vedeným u Krajského soudu v Ostravě a je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku.

Přední hlídky Royal Rangers jsou pobočnými spolky a pracují ve všech krajích ČR.

Zlaté pravidlo RR zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.

Historie Royal Rangers

Mezinárodní organizace Royal Rangers vznikla v 60. letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy. Program a metody práce, které pomáhají tento cíl naplňovat, používají dnes Royal Rangers po celém světě.

Cíl Royal Rangers

Program Royal Rangers je zaměřen na kvalitní trávení volného času a rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Jak pracujeme?

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky.